Naša kompanija | WebOrigo

Naša kompanija

Tu smo u svim važnim oblastima automatizacije zasnovane na oblaku, kao što su automatizacija marketinga, obrazovni sistemi i finansijska rešenja. Sa našim stručnim kolegama sa višedecenijskim iskustvom pomažemo kako u tradicionalnom razvoju tako i u razvoju inovativnih ideja.

O istoriji naše kompanije, tehnologijama koje naša kompanija koristi, stažiranju i mogućnostima zapošljavanja možete pročitati birajući između linkova ispod.