Primijenjene tehnologije | WebOrigo
Primijenjene tehnologije WebOrigo

Primijenjene tehnologije

Tokom naših razvojnih procesa koristimo sljedeće tehnologije.

Tehnologije dizajna

CMS tehnologije

Frontend tehnologije

Backend tehnologije

Tehnologije database

Druge tehnologije