DealBot - Pametan dealbot koji se može ugraditi u webshop | WebOrigo

DealBot - Pametan dealbot koji se može ugraditi u webshop

Feltöltés dátuma:

TEO, dealbot NutriDeal web prodavnice je spreman. DealBot je zajednički proizvod NutriDeal web prodavnice i WebOrigo-a, koji je u potpunosti naš razvoj. Sta je to tačno? Web prodavnica je citirana u našem članku.

“DealBot je predstavnik velike porodice četbotova, specijalizovanih za poslovanje, tačnije pregovaranje. Kao i većina četbotova, dealbot takođe omogućava korisnicima - to jest vama - da imaju jednostavne razgovore sa određenim kompjuterskim programom. Kao i kod mnogih drugih četbotova, tema je data I u slučaju dealbota (tako da ne vrijedi dijeliti porodične probleme sa dealbotom, jer TEO, iako se trudi za kupce, ipak nije psiholog...). U našem slučaju, ovaj slučaj je: cjenkanje.

Dealbotovi, a samim tim i Teo, su kreirani kako bi pregovarali sa korisnicima, odnosno sa Vama, a uz međusobne ustupke strana, nakon usaglašavanja uslova za postizanje dogovora (cijena po dogovoru) koji je prihvatljiv i našoj kompaniji i vama, kupcima - zar nije super?

Dakle, prije sklapanja posla imate priliku pregovarati sa dealbotom koji zastupa prodavca, a samim tim i sa Teom, kako bi se dogovorili oko cijene.”

Izvor: https://nutrideal.hu/bemutatkozik-teo-az-alkubot-33

DealBot vlasnicima web prodavnice omogućava bezbroj opcija, kao što su minimalna vrijednost korpe, poruka dobrodošlice, kupovina sa ili bez potrebne registracije i, naravno, grafički izgled i rasponi povoljne ponude. Važno je napomenuti da je cilj DealBota da se izbori za najvišu moguću cijenu, odbacujući na taj način one koji nude prenisku cijenu, a može im čak i zabraniti cjenkanje.

Kako je NutriDeal primijenio poruku dobrodošlice tokom integracije DealBota? Prvo, na tome su izgradili svoj kompletan marketinški materijal, drugo, personificirali su DealBot imenom (Teo) i profilnom slikom, koja je pozicionirana na određenim mjestima stranice kao privlačna za oči.

“Zdravo, moje ime je Teo, kao broker Nutrideal web shop-a, moj zadatak je da se dogovorimo o povoljnoj cijeni za oboje, i za kupca i za prodavca, tokom našeg pismenog razgovora u prozoru za ćaskanje.”

Evo teksta koji im pomaže u procesu dogovaranja:

"Gather together at least 35EUR worth of goods into your shopping cart and try your luck with me! You don't have to do anything despite wathcing the chat window while you are piling up the goods in your shopping cart, and at the right time I'll appear to start making a deal with You!"

Izvor: https://nutrideal.hu/bemutatkozik-teo-az-alkubot-33

Sign up for our newsletter!

Sign up for our newsletter to be the first to know about our latest projects and technological innovations.

Online plaćanje karticama postaje sve popularnije

Prije nekoliko godina, kada je plaćanje putem interneta karticama već bilo u punom zamahu, kupci su i dalje imali mnogo veću vjerovatnoću da se odlučuju za gotovinsko plaćanje umjesto kartičnog plaćanja. Posljednjih godina (uglavnom zbog pandemije) ostavili smo po strani naše strahove i broj ljudi koji koriste online plaćanje karticama počeo je značajno da raste.

DealBot - Pametan dealbot koji se može ugraditi u webshop

TEO, dealbot NutriDeal web prodavnice je spreman. DealBot je zajednički proizvod NutriDeal web prodavnice i WebOrigo-a, koji je u potpunosti naš razvoj. Sta je to tačno? Web prodavnica je citirana u našem članku.