CRM – Upravljanje Odnosima sa Klijentima | WebOrigo
CRM – Upravljanje Odnosima sa Klijentima banner image

Razvoj sistema upravljanja odnosima sa kupcima

CRM – Upravljanje Odnosima sa Klijentima

Šta je CRM?

Upravljanje odnosima sa klijentima se odnosi na opisivanje procesa kampanje sopstvenim partnerima. CRM (na Engliskom: Customer Relationship Management System) procesi obuhvataju sve procese koji se mogu odnositi na saradnju sa kupcima, kao na primer usluživanje postojećih kupaca, preprodaja za njihove potrebe ili pronalaženje potencijalnih kupaca za klijente. Svrha UOK softvera je da podrži ove procese i da čuva informacije o postojećim i potencijalnim kupcima.

Kako CRM pomaže?

Bez upravljanja klijentima, detalji se mogu izgubiti, komunikacija može biti nepotpuna ili spora, što može loše uticati na zadovoljstvo kupaca. Više administracije znači manje vremena za sve ostalo.

Korišćenje CRM sistema može imati mnoge odlične prednosti. Može se koristiti za poboljšanje kvaliteta i efikasnosti kao i za smanjenje jediničnih troškova po proizvodu. To ima pozitivan uticaj na područje podrške odlučivanja, kao i na korporativne procese usmjerene na klijente.

Uglavnom, pravilnim korišćenjem našeg razvijenog sistema, imamo priliku da povećamo vaš profit. Sistem se može primjeniti tokom cijelog životnog ciklusa korisnika, uključujući marketing, prodaju, digitalne trgovine i interakcije sa korisničkim uslugama.

Zašto je važno razviti sistem upravljanja odnosima sa klijentima?

Teško je doći do podataka sa centralne lokacije
Ne znamo ko je odgovoran za određeni zadatak
Lako možemo zaboraviti rokove
Nemamo dobro definisan proces prodaje
Upravljanje korisnicima oduzima previše vremena
Naš prodajni tim ima 2-3 osobe

Analiza slučaja, primjer

U pogledu procesa upravljanja kupcima, većina preduzeća prolazi kroz iste faze. Na primjer, kao samostalni trgovci, u početku smo isključivo odgovorni za odnos sa klijentima – imamo manje kupaca, lako ih možemo sačuvati u kontakt listi našeg telefona, a zadaci koji se odnose na njih lako se pamte.

Kasnije, kako se povećava broj kupaca i složenost projekata, naše poslovanje prerasta u kompaniju i projektima se pridružuju različiti stručnjaci (prodavac, menadžer projekta). Tada svi zaposleni moraju da vide podatke o klijentima i zadatke, pa ćemo početi da prikupljamo podatke u raznim tabelama i dokumentima. Iako ovo može izgledati kao privremeno rješenje, nakon nekog vremena suočićemo se sa problemima: ovakav način upravljanja nije toliko transparentan i ne može se toliko dugo povećavati, a njegovo korišćenje otvara mnoga pitanja, poput „Da li je ovaj zadatak još uvjek spreman?", "Da li još treba da naručimo?" i mnoga slična.

Do tada postaje jasno da je našoj kompaniji potreban CRM sistem koji obezbjeđuje okvir za odnose sa kupcima i procese prodaje – čineći ih transparentnim i lakim za upravljanje.

Funkcije CRM sistema

Aplikacije za upravljanje odnosima sa klijentima takođe podržavaju oblasti marketinga, prodaje, korisničke podrške i call centra.

Važno je da je CRM sistem koji dobro funkcioniše u većini slučajeva potpuno individualna, prilagođena aplikacija, jer je izuzetno važno da u potpunosti služi specifičnim potrebama i funkcijama kompanije. Neka tržišna rješenja su dostupna za iznajmljivanje, koja su generalno dobra, ali mi pružamo prilagođena rješenja koja najbolje odgovaraju potrebama kompanija.

Upravljanje kupcima

CRM sistem organizuje sve podatke o odnosima sa kupcima na jednom mjestu, tako da su svi podaci dostupni cijelom timu sa bilo kog mjesta, bilo kada i sa bilo kog uređaja. Podaci se takođe mogu uvesti iz različitih izvora, tako da imamo mogućnost da povežemo sistem sa našim sistemima e-pošte i sa našim telefonom, a možemo čak i da obrađujemo podatke onih kupaca koji dolaze sa veb stranice ili bilten kampanje.

Koristeći sistem upravljanja odnosima sa klijentima, možemo lako da pratimo prethodnu komunikaciju sa klijentom i koje zadatke još treba da završimo. Ovo se može vidjeti u vizuelizaciji vremenske linije, koja jasno pokazuje ko je odgovoran za koji zadatak i takođe olakšava predaju zadataka (na primer, kada je neko od članova našeg tima van posla).

Pored toga, dobijamo obavještenja o svakom zadatku, tako da smo sigurni da nećemo zaboraviti ni kupca ni zadatak, a ni komunikaciju.

Upravljanje korporativnim marketinškim sistemima

Pre B2B prodaje dešava se dug proces komunikacije sa klijentima. Nekoliko kontakata sa klijentima se dešava prije nego što stignemo do porudžbine. Individualni CRM sistem je ogromna pomoć u tome, jer organizuje baze podataka i kontakte kupaca, i štaviše, čuva vrijedne informacije o klijentima i čini ih pretraživim (na primjer, mišljenja kupaca, referencije, prethodne saradnje, kupovine).

Upravljanje narudžbinama i prodajom

Sistem hvata i nudi zadatke, što takođe čini upravljanje kupcima efikasnijim, a takođe podržava tačnost planiranja obima prodaje.

Pored toga, CRM sistem čini tokove posla provjerljivim, čime pomaže kolegama da sarađuju, jer sve oblasti firme mogu da pristupe i koriste aplikaciju.

Automatski obračun

U slučaju uspješne prodaje, ne moramo da se bavimo izdavanjem računa, jer sistem automatski kreira račun koristeći informacije o porudžbini, koje se odmah proslijeđuju kupcu e-poštom.

Fakture koje su izdate se evidentiraju u bazi podataka, tako da se mogu preuzeti u bilo kom trenutku korišćenjem različitih filtera. Takođe imamo mogućnost da ih provjerimo, ponovo pošaljemo i odštampamo.

Direktne masovne poruke

Sa automatizovanim, personalizovanim biltenima, možemo da podignemo interesovanje naših kupaca i čak možemo da postignemo mnogo veće promjene. Ove serije biltena nam omogućavaju da komuniciramo sa našim pretplatnicima putem pripremljenih email-ova, kada su najotvoreniji za naše poruke.

U okviru sistema možemo da modifikujemo prilagođene šablone biltena, ali takođe možemo da konfigurišemo koja grupa naših kupaca, kada i koliko brzo dobija email-ove.

Rukovanje izveštajima korisničke službe

Za svaki izvještaj se automatski kreira greška-tiket u sistemu, gde možete da pročitate o trenutnom statusu i istoriji izvještaja, a samim tim i o sledećoj neophodnoj radnji, uz koju se može priložiti odgovorno lice i rok. Kao rezultat toga, ne propuštamo nijedan problem i imamo priliku da se nosimo sa njima.

Analize

CRM sistem podržava izjave kompanije i njihovu brzu pripremu. Sistem nam pomaže da obezbijedimo svakodnevno konstantno ažuriranje podataka koji su u vezi sa poslovnim procesima i karakteristikama prodaje. Koristeći CRM sistem, možemo da vidimo trendove, promjene unutar kompanije, a možemo da predvidimo i planiramo za naredni period.

Često Postavljena Pitanja

Sign up for our newsletter!

Sign up for our newsletter to be the first to know about our latest projects and technological innovations.

Preporučene usluge