Investicija | WebOrigo
Investicija WebOrigo

Investicija

WebOrigo je posvećen podršci dobrim idejama i dobrim slučajevima.

Naša investiciona politika

Možemo finansirati start-up kompanije koje su u prvom krugu kategorije početnih investicija, do maksimalno 30.000 eura.

Naš cilj je stvoriti sinergiju s našim aktivnostima i donijeti financijski isplativu odluku kroz naša ulaganja. Tražimo inovativne ideje za proširenje postojećeg portfelja usluga.

Važno je da imamo nameru da finansiramo projekte samo kao investitor iz prvog kruga, i to samo one koje bismo mogli sami da razvijemo da bismo videli tačan rad kompanije. Naša osnovna djelatnost nije ulaganje, pa se trudimo svesti rizik na minimum.

Konsultantske usluge
Profesionalna saradnja i marketinška podrška
Pružanje prodajnih odnosa i sinergije
Obezbeđivanje namenskog razvojnog tima za projekat

Naša dosadašnja ulaganja