Uslovi korišćenja | WebOrigo

Uslovi korišćenja

Weborigo.eu internet domen je hostovan i upravljan od strane WebOrigo Magyarország Zrt. (ulica Bem József 9, Budimpešta ZIP 1027; office@weborigo.eu).

Pristupanjem ovoj web stranici ili bilo kojoj od njenih podstranica, slažete se sa dolje navedenim uslovima. Ako se ne slažete sa sledećim, molimo vas da ne posjećujete našu web stranicu.

Odgovornost

WebOrigo Group čini sve razumne napore da osigura da su svi podaci i informacije koje se nalaze na njenoj web stranici tačni u trenutku otpremanja. Međutim, WebOrigo Group ne nudi izričitu ili podrazumjevanu garanciju u vezi sa informacijama objavljenim na svojim web stranicama, i zadržava pravo da izvrši promjene i ispravke u bilo kom trenutku bez prethodnog obavještenja, kao i da izbriše ili ukine web stranicu ili informacije date njemu u cjelini ili djelimično. WebOrigo grupa nije odgovorna za bilo kakve netačnosti ili nedostatke koji se pojavljuju na web stranici.

WebOrigo Grupa neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu usljed vašeg pristupa web stranici ili bilo koje informacije na njoj ili vaša nemogućnosti da pristupite ili koristite web stranicu. Svaka odluka zasnovana na informacijama na web stranicama je odgovornost korisnika.

WebOrigo Grupa neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu, gubitak i troškove koji mogu nastati usljed korišćenja web-sajtova, njihove neupotrebljivosti, kvara, neovlašćene izmjene podataka od strane bilo koga, ili zbog kašnjenja u prenosu informacija, kompjuterskih virusa , sistemske greške ili druge slične uzroke.

Autorsko pravo

Web stranice WebOrigo grupe, sav slikovni, audio, video i tekstualni sadržaj na njima i njihov izgled mogu biti zaštićeni autorskim pravima kompanija WebOrigo grupe ili trećih strana. Njihova upotreba u bilo kom obliku izvan lične upotrebe je moguća samo uz pismenu dozvolu WebOrigo grupe.

Imajte na umu da upotreba koja odstupa ili krši gore navedene odredbe i uslove WebOrigo grupe može imati pravne posljedice.

Važi od 1. januara 2021.

Preuzmi kao PDF