Marketinške usluge | WebOrigo

Marketinške usluge

U poslednjih nekoliko godina sarađivali smo sa mnogobrojnim marketinškim agencijama, i tako smo razvili nekoliko efikasnih sistema za povećavanje konverzacije i akvizicije kupaca, kao što je upravljanje društvenim mrežama ili jednostavno onlajn marketinške kampanje.

Takođe nudimo efikasno rešenje za slanje masovnih poruka kao što su poštanska pisma, email – ovi, SMS – ovi. Imaj efikasnu, automatizovanu marketinšku kampanju!