LMS – Sistem Upravljanja Učenjem| WebOrigo
LMS – Sistem Upravljanja Učenjem banner image WebOrigo

LMS – Sistem Upravljanja Učenjem

Šta je LMS?

LMS (na engleskom – Learning Management System), koji se često naziva eLearning sistem ili platforma za učenje, je aplikacija koja se koristi za kreiranje pojedinačnih modula učenja, bilo da se radi o sadržaju za sticanje vještina potrebnih za programe stručnog usavršavanja ili obaveznu obuku za pridržavanje propisa na radnom mjestu.

Kako LMS pomaže?

Korporativni LMS pomaže u regrutovanju novih zaposlenih, a zatim im pomaže da steknu znanja i vještine koje su im potrebne za obavljanje posla, i na kraju doprinosi bržem razvoju njihove karijere. Velika prednost jeste u tome što možete uštedjeti novac smanjenjem troškova obuke (smještaj, iznajmljivanje prostorija za sastanke) i što iskustvo učenja više ne zahtjeva učionicu. Zaposleni se mogu kretati sopstvenim tempom i to smanjuje opterećenje starijih zaposlenih.

Zašto je važan razvoj obrazovnog sistema?

Kada vam je potrebno korporativno obrazovanje?

Kada kompanija dosegne viši nivo, edukacija zaposlenih je veoma bitna u životu kompanije. Kada je samo nekoliko ljudi, još uvjek radi na način da kolege dijele najbolje iskustvo. Međutim, za nekoliko desetina zaposlenih to više nije održiva opcija, jer će postojati oblasti koje kolege ne vide. U ovim slučajevima zaista je važno da pomažemo jedni drugima tako što dijelimo svoje znanje.

Nije bitno da li se radi o fizičkim ili mentalnim radnicima, jer svako treba da poznaje kulturu kompanije i opšte navike. Ako se to radi sistematski, sve će biti automatizovano kako bi manje koštalo.

Zašto je obrazovanju potreban individualni obrazovni sistem?

Korporativni LMS pomaže u regrutovanju novih zaposlenih, a zatim im pomaže da steknu znanja i vještine koje su im potrebne za obavljanje posla, i na kraju doprinosi bržem razvoju njihove karijere. Velika prednost jeste u tome što možete uštedjeti novac smanjenjem troškova obuke (smještaj, iznajmljivanje prostorija za sastanke) i što iskustvo učenja više ne zahtjeva učionicu. Zaposleni se mogu kretati sopstvenim tempom i to smanjuje opterećenje starijih zaposlenih.

SUU platforma za preduzeća olakšava praćenje ko je završio kurs i sa kojim uspjehom. Sa ovim korisnim analizama, razvojni program kompanije se može poboljšati.

Analiza događaja, primjer

Korisnost softvera najbolje možete predstaviti brojevima. Izračunajte koliko dodatnih prihoda, ili koliko manje, potrošimo na našu kompaniju ako koristimo obrazovni sistem za sprovođenje korporativne obuke.

Jedan od najvećih problema svake kompanije jeste to što zaposleni imaju nepotpuno znanje. Zbog nedostatka znanja, rad nije efikasan jer zaposleni moraju da postavljaju pitanja ili obavljaju zadatak koji bi neko drugi uradio bolje ili brže. Ako je to samo 15 minuta nepotrebnog vremena dnevno, u najgorem slučaju to je 15 EUR koje se bespotrebno gube svakog mjeseca. Sa obrazovnim sistemom, ovaj trošak se može smanjiti za desetinu.

Da li je takođe važno prepoznati da li je znanje u rukama zaposlenog ili kompanije? U slučaju preduzeća, svakodnevno se donose hiljade malih odluka, a ako se one ne organizuju obrazovanjem, svakodnevno poslovanje postaje komplikovano. Komplikovane svakodnevne operacije takođe stvaraju dodatne troškove.

Svrha našeg obrazovnog sistema je da prilagodi mjesečnu naknadu ličnim troškovima tako da uštedite mnogo više nego što plaćate po korisniku za korišćenje sistema.

Spisak modula i primeri upotrebe

Koji su najvažniji moduli dostupni u našem obrazovnom sistemu? Koje su moguće upotrebe individualnog obrazovnog sistema? Najvažnije funkcije su opisane u nastavku.

Sprovođenje personalnih treninga

Naš obrazovni sistem je takođe koristan kada radite na ličnom obrazovanju. U ovom slučaju, platforma za obuku će vam pomoći sa sertifikatima o obuci i testovima.

Dijeljenje korporativnih vijesti

Sistem se može koristiti i za korporativnu komunikaciju. To se može uraditi putem internog ćaskanja, čet grupa, ali je moguće i kreirati postove i komentarisati ih.

Sprovođenje eksterne plaćene obuke

Ako se bavite obrazovanjem, ovo vam je najvažnija oblast. Sa sistemima naplate koji se mogu integrisati u naš sistem, možete lako da sprovodite eksterne obuke.

Sprovođenje onlajn obuka

Posljednjih godina, jedna od najvažnijih stvari u vezi sa obrazovnim sistemima je mogućnost pružanja onlajn obuka. Bilo da je u pitanju Zoom, Vimep, Brightcove ili Teams integracija ili unaprijed snimljeni video snimci.

Mobilna aplikacija za preduzeća

Naš individualni sistem takođe uključuje aplikacije razvijene za Android i IOS platforme. Ovo nam omogućava da koristimo izvorna obavještenja, što pomaže obrazovnom sistemu da pruži mnogo bolje iskustvo.

Eksterne integracije

Ako vam treba SAP, Stripe, Paypal ili samo integracija video platforme, i dalje možete lako da koristite naš sistem. Zbog naše modularnosti, lako se možemo povezati sa bilo kojim provajderom trećeg nivoa.

Sastavljanje testova i ispita

Naš najvažniji modul je kreiran za sastavljanje testova i ispita. Zahvaljujući tome, moguće je organizovati ispite onlajn: dostupni su tipovi pitanja sa jednim izborom, višestrukim izborom, eksponentnim ili uparujućim pitanjima, sa automatskom korekcijom testa i obavještenjima. Pitanja i odgovori koji se mogu konfigurisati se mogu miješati, a možemo kreirati i banke pitanja. Možete podesiti koliko je vremena na raspolaganju za odgovor na svako pitanje i kolika je prihvatljiva vrijednost degradacije.

Materijali za razvoj znanja

Postoji mogućnost ne samo sprovođenja obuka, već i kreiranja nastavnih planova i programa koji razvijaju znanje. Poenta je da korisnici mogu pristupiti bazi podataka članaka koje mogu čitati i preuzimati. Ovi članci imaju oznake i naslove koji ih čine pretraživim. Upravljanje znanjem preduzeća je nevjerovatno važno, poenta je da svaki materijal bude dostupan na veliko i, ako je potrebno, brzo dostupan radnicima i korisnicima.

Opcije kupovine

Izgradnja jednokratne naknade

U konstrukciji jednokratne naknade moguće je razviti bilo koji obrazovni sistem u ukupnom iznosu. Ovo preporučujemo ako razmišljate o potpuno individualnom projektu ili želite da iznajmite sistem svojim partnerima.

U nekim slučajevima, bolje je naručiti razvoj jednokratne naknade. Na primer, kada očekujete veći broj korisnika koji više ne bi bili profitabilni kao oni koji koriste sistem mesečne naknade, ili je ideja toliko individualna da ne vrijedi počinjati sa korišćenjem našeg osnovnog sistema.

Izdavanje građevina

Nakon niza pojedinačnih projekata razvoja obrazovnog sistema, stvorili smo potpuno novi, sopstveni okvir, koji se sastoji od prethodno realizovanih ideja. Učestvovali smo u velikom broju razvojnih projekata kao konstruktori, a zatim smo na osnovu stečenog iskustva kreirali sistem osnovnog obrazovanja. Ovaj obrazovni sistem se razlikuje od tradicionalno iznajmljenih LMS sistema, pošto vjerujemo u razvoj po narudžbini, naš princip je da se potrebe zadovoljavaju individualnim razvojem mnogo profesionalnije od rješenja boxed sistema koja su već dostupna na tržištu.

Zahvaljujući ovom osnovnom sistemu, možemo da napravimo prilagođeni obrazovni sistem za manje od nedelju dana, možemo da dodamo potrebne dodatke, prilagođene karakteristike i možemo da prilagodimo sistem. Možete dobiti prilagođeni obrazovni sistem za onoliko vremena koliko i razvoj boxed sistema.

Iznajmljene građevine u svim slučajevima imaju minimalnu mjesečnu naknadu. Tačan iznos mesečne naknade zavisi od broja registrovanih korisnika, koji ne može biti manji od minimalne mesečne naknade.

Preporuke

Ponosni smo jer smo pomogli mnogim kompanijama da razviju prilagođeni obrazovni sistem ili ga samo koriste za rad. Posljednjih godina razvili smo sistem obrazovanja za advokate, obrazovni okvir za ljekare ili platformu za ispitivanje širom kontinenta za proizvođače sportske opreme.

1

Odaberite koje funkcije su vam potrebne!

Koristite kalkulator u nastavku da sastavite koje bi vam funkcije bile potrebne u vašem LMS-u. Pošaljite nam kompilaciju kako bismo vam mogli dati ponudu na osnovu nje.

Karakteristike za korisnike

Preporučene funkcije u slučaju plaćenih obuka

Preporučene funkcije za testove i ispite

Preporučene funkcije za administratore

2

Great! If you've selected the necessary features, please send us your selection.

Details of usage

Number of users *

Purchasing options *

Contact details

Our employees will contact you as soon as possible, to give you a quote.

gergely greczi ceo weborigo
Gréczi Gergely Chief Executive Officer & Founder at WebOrigo

Često Postavljena Pitanja

Sign up for our newsletter!

Sign up for our newsletter to be the first to know about our latest projects and technological innovations.

Preporučene usluge