Strateški konsalting | WebOrigo
Strateški konsalting WebOrigo

Strateški konsalting

Imate pitanja? Slobodno nas kontaktirajte!

Od Start-upa pa do postojećeg biznisa, može vas zanimati pitanje koji sistemi su vam zaista potrebni, koji će u potpunosti zadovoljiti vaše potrebe i pomoći vašem poslovanju da raste.

U ovom slučaju nudimo strateški konsalting, tokom kojeg objašnjavamo i razgovaramo koje usluge koje pružamo su za Vas najoptimalnije. Glavne vrline naše kompanije su fleksibilnost, pouzdanost, autentičnost i personalizovana rješenja. Ako vam je potrebna profesionalna usluga i pomoć, slobodno nas kontaktirajte.

U kojim oblastima vam možemo pomoći?

Bilo da se radi o planu za UOK (upravljanje odnosima sa klijentima), SUU (sistem za upravljanje učenjem),SUS (sistem za upravljanje skladištem), SUD (sistem za upravljanje dokumentima) ili SUR (sistem za upravljanje rezervacijama), naša kompanija je na usluzi sa višegodišnjim iskustvom.

Ako nakon čitanja prethodne dokumentacije imate bilo kakvih pitanja ili niste sigurni koji sistem je potreban vašoj kompaniji, naš tim poslovnog savjetovanja će vam biti na usluzi da predvidi sledeći korak.

Faze konsultacija

1

Strateška analiza

U ovom odjeljku ćemo identifikovati probleme i provjeriti da li su u skladu sa poslovnom strategijom. Nakon toga, u okviru sveobuhvatne analize situacije, ispitujemo prethodne ciljeve kompanije, njihovo ispunjenje i trenutno stanje. Ovaj korak je odlična polazna tačka za pronalaženje savršenog razvojnog područja za vaše poslovanje.

2

Vizija, misija, ciljevi

U ovom odjeljku definišemo IT misiju i viziju, kao i strateške ciljeve, tako da možemo dobiti sveobuhvatan pregled ciljeva koje želimo da postignemo.

Misija: Misija koju kompanija želi da ostvari u budućnosti.

Vizija: Ona obuhvata potrebne buduće uslove koje je postavila kompanija.

3

Istraživanje IT „poslovnog modela“

Pregledavamo prethodno razvijeni „poslovni“ model, koji daje okvir za razvoj svakog IT segmenta. Ako se upoznamo sa modelom, biće lakše otkriti njegove nedostatke i pronaći oblasti na koje treba da se fokusiramo.

4

Strateška karta

Izrađujemo stratešku mapu, koja jasno pokazuje korelacije svakog cilja: Poslovni cilj - IT strateški cilj i Aplikaciona infrastruktura - Organizacijski odnosi.

5

Detaljan akcioni plan

Završna faza konsultacija je izrada strateškog akcionog plana na osnovu prethodno definisanih premisa. Iz strateških ciljeva izvodimo detaljne akcije, a njihova implementacija može rezultirati velikim poboljšanjem. Akcioni plan uključuje razvoj sistema koji je najoptimalniji i koji najbolje odgovara vašim poslovnim potrebama, tako da ćete znati u kom pravcu treba da idete.

Ako je potrebno, možemo vam dati tačan plan troškova na kraju odjeljka kako biste mogli da provjerite troškove svakog sistema da li su primjenjeni.

Često Postavljena Pitanja

Sign up for our newsletter!

Sign up for our newsletter to be the first to know about our latest projects and technological innovations.